2015 ERHS Boys Varsity vs Wilson (Senior Night) - 3019photography